09:57 13/03/2022

Đà Nẵng xem xét điều chuyển chủ đầu tư làm chậm tiến độ công trình

Năm 2022, TP.Đà Nẵng sẽ xem xét kỷ luật, điều chuyển, thay thế các cá nhân cố tình cản trở, gây khó khăn, tiêu cực, yếu kém về năng lực trình độ làm chậm trễ tiến độ triển khai các công trình và chậm giải ngân vốn đầu tư công. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công thì xem xét điều chuyển chủ đầu tư dự án và kiểm điểm trách nhiệm tập thể, người đứng đầu và các cá nhân liên

Ngày 11/3, HĐND TP.Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề. Tại kỳ họp, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 của Thành phố được Thủ tướng Chính phủ giao là hơn 6.935 tỷ đồng. Trên cơ sở số giao của Thủ tướng Chính phủ, được sự thống nhất của Thành ủy và HĐND, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 của Thành phố sau điều chỉnh là hơn 8.159 tỷ đồng (cao hơn 1.224 tỷ đồng so với số Trung ương giao).

Tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đến ngày 31/1 là hơn 7.167 tỷ đồng, đạt 103,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 87,8% kế hoạch do HĐND Thành phố giao (đạt mức cao so với các năm qua). Kế hoạch vốn còn lại năm 2021 chưa giải ngân là hơn 991 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương hơn 628 tỷ đồng, nguồn vốn Trung ương 363 tỷ đồng. 

Như vậy, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 của TP. Đà Nẵng đạt cao hơn mức Trung ương giao theo tinh thần Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ và Công điện số 1082/CĐ-TTg ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ (yêu cầu trên 95% kế hoạch Trung ương giao).

Đà Nẵng xem xét điều chuyển chủ đầu tư làm chậm tiến độ công trình

Năm 2022, Thành phố đã ban hành một số nhiệm vụ, giải pháp tập trung triển khai thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công, trong đó yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị điều hành, các ban quản lý dự án, các sở, ngành, UBND các quận, huyện tập trung hoàn thành sớm nhất các thủ tục đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm điều kiện bố trí vốn theo quy định; cam kết tỉ lệ giải ngân, xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu giải ngân chi tiết từng tháng.

Theo đó, TP.Đà Nẵng sẽ xem xét kỷ luật, điều chuyển, thay thế các cá nhân cố tình cản trở, gây khó khăn, tiêu cực, yếu kém về năng lực trình độ làm chậm trễ tiến độ triển khai các công trình và chậm giải ngân vốn đầu tư công.

“Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công thì xem xét điều chuyển chủ đầu tư dự án và kiểm điểm trách nhiệm tập thể, người đứng đầu và các cá nhân liên quan”, ông Minh khẳng định.

Về giải pháp triển khai năm 2022, ông Minh cho biết, UBND Tp.Đà Nẵng đã chủ động ban hành Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 26/1/2022 về một số nhiệm vụ, giải pháp tập trung triển khai thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Trong đó, tập trung một số giải pháp như yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị điều hành, các ban quản lý dự án, các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện tập trung hoàn thành sớm nhất các thủ tục đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm điều kiện bố trí vốn theo quy định; cam kết tỉ lệ giải ngân, xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu giải ngân chi tiết từng tháng.

Chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng các quận, huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ đền bù giải tỏa để bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công, chịu trách nhiệm về tỉ lệ giải ngân các dự án do các đơn vị, chủ đầu tư khác thực hiện trên địa bàn.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước lãnh đạo thành phố trong việc tổ chức, triển khai các nhiệm vụ và thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 được giao; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hoặc đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền nhằm nhanh chóng hoàn thành thủ tục đầu tư, sớm triển khai dự án.

Trung Anh (t/h)

Theo dõi Thương Trường trên