11:38 07/03/2022

Gia Lai yêu cầu xử lý nghiêm việc dùng mạng xã hội quảng cáo sản phẩm BĐS khi chưa được phê duyệt

UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 399/UBND-CNXD về việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh BĐS và huy động vốn đối với các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để tăng cường công tác quản lý Nhà nước, hướng đến thị trường nhà ở và bất động sản trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, bền vững, minh bạch, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm chức năng quản lý Nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 23/3/2020 “về việc chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý đất đai, giá đất, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai”;

Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 24/11/2020 "về việc tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, khu đô thị để bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai”; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 5/5/2021 “về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản và giá đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai”. 

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành, địa phương theo dõi, kiểm tra tiến độ các dự án bất động sản theo nội dung quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định chấp thuận nhà đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, kiên quyết đề xuất thu hồi đối với các dự án chậm tiến độ, vi phạm theo quy định.

Gia Lai Chỉ đạo nóng “dẹp loạn” tình trạng bát nháo trong hoạt động kinh doanh BĐS
UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn về việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh BĐS và huy động vốn đối với các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về đất đai và giá đất, đồng thời chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với các dự án kinh doanh bất động sản và dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về hoạt động giao dịch, kinh doanh bất động sản.

Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, các trang mạng xã hội để quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ bất động sản chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc chưa đảm bảo các điều kiện giao dịch trên thị trường.

Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh và những quy định khác có liên quan trong công tác quảng cáo, giới thiệu sản phẩm các dự án kinh doanh bất động sản của các chủ đầu tư.

Đồng thời, công bố số điện thoại đường dây nóng để cán bộ, nhân dân phản ánh các quảng cáo vi phạm để xử lý kịp thời.

Sở Xây dựng tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra và thanh tra các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm các dự án bất động sản chưa đủ điều kiện pháp lý đã đưa vào giao dịch, kinh doanh trên thị trường.

Thường xuyên công bố, công khai thông tin dự án đầu tư xây dựng nhà ở đủ điều kiện/chưa đủ điều kiện kinh doanh, giao dịch trên thị trường bất động sản theo quy định pháp luật... 

UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Quy chế phối hợp, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 25/12/2017. Tăng cường quản lý các hoạt động môi giới có liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản tại địa phương; kịp thời kiểm tra ngăn chặn các thông tin, hình thức rao bán, quảng cáo thổi phồng dự án, nhất là các dự án chưa đầy đủ quy trình thủ tục và chưa đầu tư xây dựng, đấu nối hạ tầng.

Đồng thời, chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình đầu tư kinh doanh bất động sản trên địa bàn, có biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn hiện tượng đầu cơ, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật; kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý theo quy định. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến, khuyến cáo người dân tìm hiểu kỹ thông tin, hồ sơ pháp lý dự án khi tham gia giao dịch bất động sản để tránh các rủi ro, thiệt hại có thể xảy ra...

Các chủ đầu tư dự án bất động sản, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng nhà ở, kinh doanh bất động sản và các quy định của pháp luật khác có liên quan trong quá trình triển khai dự án.

Thực hiện việc bảo lãnh huy động vốn, thanh toán trong mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định; sử dụng nguồn vốn đã huy động vào đúng mục đích xây dựng nhà ở tại dự án; nghiêm cấm chủ đầu tư huy động vượt quá số tiền mua, thuê mua nhà ở được ứng trước của khách hàng theo quy định của pháp luật. Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về dự án, tiến độ đầu tư xây dựng, việc sử dụng tiền ứng trước và tạo điều kiện để bên mua, bên thuê mua kiểm tra thực tế tại công trình...

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Gia Lai chỉ đạo các tổ chức tín dụng, tài chính, ngân hàng tăng cường công tác quản lý, giám sát cho vay, bảo lãnh, thế chấp, giải chấp... đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Thiên An

Theo dõi Thương Trường trên