11:57 04/06/2022

Hoạt động không đúng nội dung cấp phép, Công ty TNHH Thiên Sương Đà Lạt bị xử phạt

Không thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung Giấy chứng nhận đầu tư, Công ty TNHH Thiên Sương Đà Lạt bị xử phạt 30 triệu đồng.

Mới đây, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 35/QĐ-XPHC đối với Công ty TNHH Thiên Sương Đà Lạt, địa chỉ tại thôn Cát Chi, xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt.

Theo đó, Công ty TNHH Thiên Sương Đà Lạt được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án trồng, thu mua, gia công, chế biến trà số 421043000905 chứng nhận lần đầu ngày 19/6/2013, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 15/01/2015; được UBNĐ tỉnh chấp thuận chủ trương điều chỉnh tại văn bản số 6918/UBND-NV1 ngày 24/10/2019 và Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 5488777365 chứng nhận thay đổi lần thứ hai ngày 07/11/2019 có tiến độ thực hiện dự án đến hết tháng 12/2021.

Hoạt động không đúng nội dung cấp phép Công ty TNHH Thiên Sương Đà Lạt bị xử phạt
Hoạt động không đúng nội dung cấp phép, Công ty TNHH Thiên Sương Đà Lạt bị xử phạt.

Đến nay Công ty TNHH Thiên Sương Đà Lạt mới lập quy hoạch trình Sở xây dựng nhưng chưa được phê duyệt và chưa hoàn thành các hạng mục đầu tư theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp thay đổi lần thứ hai ngày 07/11/2019.

Như vậy, Công ty TNHH Thiên Sương Đà Lạtđã không thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, vi phạm theo điềm a khoản 5 Điều 13 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phu về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng, sau khi xem xét, quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH Thiên Sương Đà Lạt được áp dụng tình tiết giảm nhẹ vì dự án không thể triển khai đúng tiến độ do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, nhiều đợt thực hiện giãn cách, cách ly toàn xã hội đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ hoàn thành các thủ tục pháp lý và triển khai xây dựng.

Với vi phạm trên, Công ty TNHH Thiên Sương Đà Lạt bị xử phạt số tiền 30 triệu đồng về hành vi không thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung trong giấy chứng nhận dăng ký đầu tư, theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 13 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 cua Chính phủ.

Sau khi nộp phạt, đề nghị Công ty TNHH Thiên Sương Đà Lạt liên hệ với Phòng Kinh tế dối ngoại - Sở Kể hoạch và Đầu tư để thực hiện thủ tục theo quy định.

An Nguyên

Theo dõi Thương Trường trên