10:22 20/01/2022

Licogi 14 (L14) doanh thu tài chính tăng đột biến, đẩy lợi nhuận gấp 31,47 lần trong quý 4/2021

Nhờ đột biến lợi nhuận tài chính đẩy lợi nhuận sau thuế của L14 trong quý 4/2021 lên mức 325,6 tỷ đồng, tăng 31,47 lần so với cùng kỳ năm 2020. 

Công ty cổ phần Licogi 14 (mã: L14) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 56 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Tuy nhiên giá vốn tăng mạnh 60% nên lợi nhuận gộp chỉ còn15,6 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, trong kỳ, doanh thu tài chính tăng đột biến hơn 97 lần so với năm 2020 lên mức 379 tỷ đồng đẩy lợi nhuận sau thuế của L14 lên mức 325,6 tỷ đồng, tăng 31,47 lần so với cùng kỳ năm 2020.  

Lũy kế năm 2021, L14 đạt doanh thu 166,77 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của L14 đạt mức 371 tỷ đồng, lần lượt tăng 42,7% và gấp 10,6 lần so với cùng kỳ.

Năm 2021, L14 đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 174 tỷ đồng và 35 tỷ đồng. Như vậy, L14 vượt lần lượt 232% về doanh thu và 1.146% về chỉ tiêu lợi nhuận năm 2021.

Tại thời điểm ngày 31/12/2021, tổng tài sản của L14 đạt 1.161 tỷ đồng, tăng gấp 2.27 lần so với đầu năm, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm gần 95% với 1.098 tỷ đồng. Khoản đầu tư tài chính của công ty đạt hơn 745 tỷ đồng thì có tới 486 tỷ đồng là chứng khoán kinh doanh.

Về phía nguồn vốn, L14 có hơn 171 tỷ đồng vay ngắn và dài hạn trong khi con số đầu năm chỉ là 2,7 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của L14 tăng lên 753 tỷ đồng. Công ty còn gần 226 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Trên thị trường, sau khi thiết lập mức đỉnh lịch sử 440.000 đồng/cổ phiếu thiết lập vào ngày 12/1, cổ phiếu L14 liên tục giảm mạnh nhiều phiên. Kết thúc phiên 19/1, cổ phiếu L14 đã giảm sàn về còn 317.800 đồng/cổ phiếu.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên