18:29 01/06/2022

Thương mại Hà Tây (HTT) liên tục bị phạt vì vi phạm công bố thông tin

Không công bố đối với hàng loạt tài liệu phải công bố theo quy định pháp luật, CTCP Thương mại Hà Tây (UPCoM: HTT) vừa nhận quyết định xử phạt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Thương mại Hà Tây HTT liên tục bị phạt vì vi phạm công bố thông tin

Ngày 27/5/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 125/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây (UPCoM: HTT) số tiền 70 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Thương mại Hà Tây không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN: Văn bản giải trình ý kiến từ chối của công ty kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo thường niên năm 2019, Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Văn bản giải trình ý kiến từ chối của công ty kiểm toán tại Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020, Báo cáo tài chính Quý III/2020, Văn bản giải trình lợi nhuận sau thuế Quý III/2020 bị lỗ, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, Văn bản giải trình lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bị lỗ, Báo cáo thường niên năm 2020, Báo cáo tài chính Quý I/2021, Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: Báo cáo thường niên năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020.

Thương mại Hà Tây cũng công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN: Văn bản giải trình lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bị lỗ, Văn bản giải trình ý kiến từ chối của công ty kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính Quý I,II/2020, Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 đã xoát sét và giải trình chênh lệch số liệu sau kiểm toán, Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: Báo cáo tài chính Quý II,III,IV/2020, Báo cáo tài chính Quý I/2021).

Được biết, trước đó hồi tháng 6/2020, Thương mại Hà Tây đã bị phạt tiền 100 triệu đồng cũng với lỗi vi phạm không công bố thông tin theo quy định pháp luật. Tháng 5/2021, Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây bị phạt tiền 85 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch.

Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây tiền thân là Công ty Vật liệu Điện máy và Chất đốt Hà Tây được thành lập năm 1958. Đến năm 2003, Công ty chuyển đổi mô hình từ doanh nghiệp nhà nước sang mô hình công ty cổ phần, và đưa 20 triệu cổ phiếu niêm yết trên HOSE vào ngày 5/7/2017 với giá tham chiếu 12.600 đồng.

20 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây đã bị hủy niêm yết bắt buộc trên sàn HOSE kể từ ngày 18/6/2020 do đơn vị kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính 2019. 

Trước đó, HOSE cũng đã có quyết định đưa cổ phiếu HTT vào diện bị tạm ngừng giao dịch từ ngày 22/5/2020. Nguyên nhân do Công ty tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi bị đưa vào diện bị kiểm soát đặc biệt từ 21/10/2019.

Về tình hình kinh doanh, quý 1/2022, HTT ghi nhận doanh thu thuần gần 1.758 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ và lỗ ròng gần 401 triệu đồng (cùng kỳ lỗ gần 808 triệu đồng), đánh dấu quý thứ 15 thua lỗ liên tiếp. Tại thời điểm 31/03/2022, lỗ lũy kế của HTT đã cán mốc gần 53 tỷ đồng.

Trên thị trường, giá cổ phiếu HTT đã giảm sâu về chỉ còn 2.000 đồng/cp.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên