17:31 23/03/2022

Sai phạm đất đai tại Đồng Nai: Những “ông lớn” nào bị thanh tra gọi tên?

Mới đây, Thanh tra chính Phủ chỉ rõ loạt sai phạm trong quản lý đất đai ở Đồng Nai tại Kết luận thanh tra số 1739/KL-TTCP ban hành ngày 30/09/2021. Trong đó, Thanh tra gọi tên loạt "ông lớn" được tỉnh Đồng Nai miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất không đúng quy định gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Loạt "ông lớn" được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất không đúng quy định

Theo Thanh tra Chính Phủ, qua kiểm tra phát hiện UBND tỉnh Đồng Nai áp dụng chính sách ưu đãi giảm 70% tiền sử dụng đất khi giao đất cho nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn để giảm 70% tiền thuê đất trả một lần cho Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai tại 3 dự án thuộc Khu liên hợp Công nông nghiệp Dofico, huyện Xuân Lộc với số tiền hơn 215 tỷ đồng là không đúng quy định pháp luật Chính phủ và Quy định về mức ưu đãi và hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 74 của UBND tỉnh Đồng Nai (quy định được miễn tiền thuê đất 15 năm).

Trong 3 dự án được miễn giảm không đúng quy định nêu trên, UBND tỉnh Đồng Nai đã có Văn bản số 6991/UBND ngày 06/7/2018 chấm dứt hoạt động của 2 dự án chưa triển khai thực hiện theo đề nghị của nhà đầu tư (Dự án công trình hạ tầng kỹ thuật Khu trồng trọt và chế biến thực phẩm vị trí 3C và Dự án xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu trồng trọt, chăn nuôi tập trung vị trí 3B);

Sai phạm đất đai tại Đồng Nai Những “ông lớn” nào bị thanh tra gọi tên vì miễn giảm tiền sử dụng đất tiền thuê đất không đúng quy định
Cục Thuế tỉnh Đồng Nai miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản đối với Công ty Cổ phần Amata- Việt Nam (nay là Công ty cổ phần Đô thị Amata Biên Hòa) tại Dự án Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Amata (giai đoạn II, mở rộng lẩn 2) trong khi Công ty không có giấy phép xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp là chưa đúng quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã có văn bản thông báo chấm dứt hoạt động của 2 dự án; riêng dự án đâu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu chăn nuôi tập trung vị trí 3A đang xây dựng, chưa được nghiệm thu hoàn thành toàn bộ dự án.

Do vậy, sau khi huỷ các quyết định giảm tiền thuê đất không đúng quy định đối với 3 dự án, số tiền đã thực hiện giảm 70% tiền thuê đất đổi với dự án đàu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu chăn nuôi tập trung vị trí 3A cần phải xử lý và thu hồi về ngân sách Nhà nước là hơn 57 tỷ đồng, Tổng công ty sẽ được thực hiện miễn tiền thuê đất theo đúng quy định của pháp luật sau khi dự án hoàn thành và đi vào hoạt động; số tiền còn lại do các cơ quan có thẩm quyền của địa phương xử lý sau khi quyết định thu hồi đất hoặc thay đổi mục tiêu đầu tư (nếu có) theo đúng quy định đối với Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.

Thanh tra Chính Phủ chỉ ra việc Cục Thuế tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 34/QĐ-CT ngày 14/02/2015 miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản đối với Công ty Cổ phần Amata- Việt Nam (nay là Công ty cổ phần Đô thị Amata Biên Hòa) tại Dự án Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Amata (giai đoạn II, mở rộng lẩn 2), phường Long Bình, thành phố Biên Hòa với số tiền là hơn 5 tỷ đồng trong khi Công ty không có giấy phép xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp là chưa đúng quy định của pháp luật.

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai không trừ khoảng thời gian chủ đầu tư chậm làm thủ tục miễn tiền thuê đất theo quy định tại khoản 5 Điều 12 Thông tư so 77/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính đối với 3 dự án.

Cụ thể, Dự án Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng KCN An Phước, huyện Long Thành do Tổng Công ty Tín Nghĩa làm chủ đầu tư với số tiền 342.694.548 đồng.

Ngày 21/01/2020, Cục Thuế đã có các thông báo thu tiền thuê đất bổ sung và Công ty đã nộp số tiền trên vào Ngân sách Nhà nước.

Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Tam An, tại xà Tam An, huyện Long Thành do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Trường Lâm làm chủ đầu tư với số tiền hơn 27 triệu đồng.

Ngày 02/12/2019, Cục Thuế đã ban hành Quyết định so 2380/QD-CT điều chỉnh giảm số tiền được miễn, đồng thời có thông báo nộp tiền thuê đất bổ sung và Công ty đã nộp số tiền trên vào Ngân sách Nhà nước.

Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước Hồ cầu Mới, tại xã Bàu Cạn, huyện Long Thành do Công ty cổ phần cấp nước Hồ cầu Mới làm chủ đầu tư với số tiền hơn 43 triệu đồng.

Ngày 02/12/2019, Cục Thuế đã ban hành Quyết định số 2381/QD-CT điều chỉnh giảm số tiền được miễn, đồng thời có thông báo nộp tiền thuê đất bổ sung và Công ty đã nộp số tiền trên vào Ngân sách Nhà nước.

Tồn tại loạt sai phạm

 Qua Thanh tra, phát hiện 2 chủ đầu tư chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai đối với ngân sách nhà nước nhưng cơ quan thuế chưa thu tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế, số tiền chậm nộp phải thu nộp về ngân sách nhà nước là hơn 22 tỷ đồng.

Sai phạm đất đai tại Đồng Nai Những “ông lớn” nào bị thanh tra gọi tên vì miễn giảm tiền sử dụng đất tiền thuê đất không đúng quy định
Cục Thuế tỉnh Đồng Nai không trừ khoảng thời gian chủ đầu tư chậm làm thủ tục miễn tiền thuê đất đối với Dự án Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng KCN An Phước, huyện Long Thành do Tổng Công ty Tín Nghĩa làm chủ đầu tư với số tiền gần 343 triệu đồng.

Cụ thể, Dự án Mỏ đá Tân Cang 7, Tân Cang 9 tại xã Tam Phước và xã Phước Tân, thành phổ Biên Hoà do Hợp tác xã An Phát làm chủ đầu tư, số tiền 16.739.000 đồng (Tân Cang 7: hơn 12 triệu đồng; Tân Cang 9: gần 5 triệu đồng).

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Amata do Công ty Cổ phần Đô thị Amata Biên Hòa làm chủ đầu tư, số tiền hơn 22 tỷ đồng.

Ngoài ra, có 2 dự án đã được Cục Thuế thông báo nộp tiền sử dụng đất nhưng chủ đầu tư chưa thực hiện việc nộp tiền và có ý kiến đề nghị xác định lại tiền sử dụng đất, sau đó đã được UBND tỉnh, Sở Tài chính và Cục Thuế xác định và thông báo lại số tiền sử dụng đất phải nộp, tuy nhiên Cục Thuế chưa thu tiền chậm nộp theo quy định Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

Cụ thể gồm: Dự án Khu dân cư Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tinh Đồng Nai do Liên danh 04 Công ty gồm Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Thanh Bình, Công ty cổ phần Bất động sản Đại Phước DIC và Công ty cổ phần dịch vụ đầu tư Kim Ngân Phát làm chủ đầu tư: Ngày 29/10/2015, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai ban hành Thông báo số 798/TB.CT.QLCKTTĐ với số tiền sử dụng đất phải nộp là hơn 48 tỷ đồng.

Sau đó, căn cứ Văn bản số 1784/STC-GCS ngày 29/4/2016 của Sở Tài chính xác nhận số tiền bồi thường giải phóng mặt bằng được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, Cục Thuế có Thông báo số 433 xác định lại số tiên sử dụng đất phải nộp là hơn 43 tỷ đồng. Hiện chủ đầu tư đã nộp tiền theo thông báo trên.

Dự án Khu dân cư theo quy hoạch xã Phước An, huyện Nhơn Trạch do Công ty Cổ phần Đệ Tam làm chủ đầu tư: Ngày 10/2/2010, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 474/QĐ-UBND về việc giao đất cho chủ đầu tư để xây dựng Khu dân cư tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch. Ngày 24/12/2010, Cục Thuế tỉnh có Thông báo nộp tiền sử dụng đất số 716 với số tiền hơn 35 tỷ đồng.

Ngày 01/8/2014, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2344/QĐ-UBND điều chỉnh diện tích đất xây dựng chung cư ghi tại Điều 1 Quyết định số 474/QĐ-UBND, qua đó giảm diện tích thu tiền sử dụng đất là đất cây xanh và hạ tầng giao thông.

Ngày 12/11/2015, UBND Tỉnh có Văn bản số 9395/UBND-KT chấp thuận áp dụng đơn giá đã xác định năm 2010 để thu tiền sử dụng đất đối với diện tích điều chỉnh do thay đổi cơ cấu sử dụng đất, đồng thời chấp thuận không thu tiền chậm nộp tiền sử dụng đất đối với chủ đầu tư.

Ngày 11/3/2016, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai có Thông báo nộp tiền sử dụng đất số 181 với số tiền hơn 21 tỷ đồng. Chủ đầu tư đã nộp tiền.

Về nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, theo báo cáo của Cục Thuế, tính đến ngày 31/12/2018, nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là gần 154 tỷ đồng, cơ quan thuế đang tiếp tục đôn đốc thu nộp theo quy định.

Việc quản lý, sử dụng đất tại thành phố Biên Hoà còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc lập hồ sơ kê khai, đăng ký quản lý, sử dụng đất công cấp phường xã đạt thấp, đến thời điểm thanh tra mới có 06/30 phường, xã hoàn thành đo đạc, cắm mốc trên thực địa, xác định diện tích các khu đất công và lập hồ sơ làm cơ sở dữ liệu để quản lý đất công theo quy định; một số đất bị lấn chiếm, tranh chấp, cho mượn, cho thuê và sử dụng không đúng quy định (từ nhiều năm trước đây) chưa được xử lý dứt điểm.

Thiên An

Theo dõi Thương Trường trên